1
2
3
4
5
6

Vill du göra en skillnad för ett barn i nöd?

Vilka vi är:
KulBro AB är ett privat företag som startades 2011. Företaget var verksam som enskild firma sedan 2001 och genom ett kontinuerligt arbete skapat goda och många kontakter som blivit till ett stort nätverk av seriösa och kompetenta individer, myndigheter och företag.

Eftersom flera av våra klienter är ensamkommande barn utgår allt arbete från FN:s barnkonvention. Företaget kommer att fungera som konsult till stödfamiljer som öppnat sina dörrar och tar emot ensamkommande. En erfaren socionom, en statsvetare och en auktoriserad tolk bildar tillsammans en väldigt bra synergi runt barnet då vår kulturkompetens och nätverk ger dessa barn trygghet och goda förutsättningar för integration i det nya samhället.

Våra mål:
KulBros verksamhetsidé är att skapa bästa möjliga omgivande förhållanden runtomkring individen. Målgruppen är nyanlända som har för avsikt att stanna kvar i landet. Genom den långa och höga kompetens som finns i företaget och dess nätverk vill vi vägleda och rekommendera våra blivande medborgare till en individuell anpassad strategi. Småskalighet och täta kontakter är ledorden till den lyckade handlingsplanen.
Tolk och översättningstjänster kommer givetvis ha en central plats inom företaget.
Flyktingbarn

 
2

Tolk & översättningar

 
1

Gör skillnad

 
3